ผอ. สพม. กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ข่าวการศึกษา

ผอ. สพม. กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นางนารี บดีรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางวิภาดา ทองเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โดยมี ดร.สุรพล พิมพ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับทั้งนี้ สนามสอบโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับที่ 23 และ สพฐ. อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนผู้เข้าสอบ ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก และยังไม่มีที่เรียน สามารถยื่นเรื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร  จัดหาที่เรียนให้ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.secondary41.go.th (ไม่ต้องเดินทางมาที่ สพม.กำแพงเพชร) เปิดระบบ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. และปิดระบบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. ประกาศผล 29 พฤษภาคม 2564แชร์หน้านี้