สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข่าวการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับในครั้งนี้ ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเรื่อง นโยบายขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สามารถ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้ 100% // โรงเรียนคุณภาพชุมชน และกิจกรรมคุณธรรมส่งเสริมความสุจริตโรงเรียนบ้านวังชะโอน

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเรื่อง การบริหารอัตรากำลังเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดอัตรากำลังครูในโรงเรียน // การนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน การขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น การสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การลดภาระงานครู และการปรับปรุงข้อมูลในระบบ DMC


แชร์หน้านี้