กำแพงเพชรพิทยาคม สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ข่าวการศึกษา

กำแพงเพชรพิทยาคม สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นประธานในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาเข้าสอบแข่งขันกันอย่างพร้อมเพรียงโดยทางโรงเรียนได้มีการวางมาตรการการคัดกรองนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองจอดรถส่งบุตรหลานบริเวณด้านหน้าโรงเรียน ไม่อนุญาตให้เข้าไปในโรงเรียนได้ จัดสถานที่ให้นักเรียนรอเข้าห้องสอบและรับฟังคำชี้แจงบริเวณหน้าเสาธง จัดแบ่งนักเรียนเข้าสอบ ไม่เกินห้องละ 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร เป็นห้องสอบที่ไม่เป็นห้องปรับอากาศ และได้มีการจัดเตรียมห้องสอบสำรอง กรณีผู้เข้าสอบอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า หรือ เท่ากับ 37.5 องศา C ผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ให้ผู้เข้าสอบทยอยขึ้นห้องสอบ เว้นระยะห่างระหว่างการเดิน โดยคำนึงหลัก Social Distancing โดยได้เริ่มสอบในเวลา 9 นาฬิกา เสร็จสิ้นในเวลา 12 นาฬิกา ใช้เวลาสอบเพียงครึ่งวันเช้า ใช้ข้อสอบจำนวน 4 วิชา คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา 
ทั้งนี้ นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือกสามารถยื่นแบบแสดงความจำนงให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จัดหาที่เรียนให้ ในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์  www.secondary41.go.th โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-713673-4 ต่อ 103 

แชร์หน้านี้