ข่าวสังคม

"นายกนนท์" แถลงนโยบายการบริหารงาน ต่อสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

นายอานนท์ อภิชาตตรากูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่ายครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา


โดยการแถลงนโยบายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการแก้ไขปัญหา สนองตอบความต้องการของคนตำบลพรานกระต่าย สอดคล้องกับการพัฒนาที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในเม็ดเงินงบประมาณที่เหมาะสม ดั่งวิสัยทัศน์ “เทศบาลตำบลพรานกระต่ายน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข”


จากนั้นได้มีการเลือกคณะกรรมการการตรวจสอบรายงานการประชุม และคณะกรรมการทำงานในส่วนต่างๆประจำสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่าย โดยมีนายสิทธิโชค พะโยม นายไมตรี บางพาน รองนายกเทศมนตรีฯ เรขานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาฯ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

แชร์หน้านี้