สิงห์อาสา บริจาคน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

สิงห์อาสา บริจาคน้ำดื่ม ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลเกีย เขียวดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร พร้อมด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นตัวแทน บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ภายใต้โครงการ สิงห์อาสา บริจาคน้ำดื่มตราสิงห์ จำนวน 100 โหล ให้แก่โรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมี แพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, คุณทิพวรรณ วงษ์ใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล, คุณชัยณรงค์ พุทธรักษา หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ และคุณวัลภา กระต่ายทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ


ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา โครงการ สิงห์อาสา ได้มอบน้ำดื่มและเสบียงอาหารให้ทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนน้ำดื่ม และอาหารสำเร็จรูปให้กับ 30 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม


เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและเป็นช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฎิบัติงาน และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

แชร์หน้านี้