สมาคมหน่วยกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชรมอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

สมาคมหน่วยกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชรมอบน้ำดื่มให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 1 พฤษภาคม 64 ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายสมยศ ศิลป์พูล หัวหน้าสมาคมหน่วยกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชร พร้อมด้วย สมาชิกสมาคมหน่วยกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชร ได้ร่วมกันนำน้ำดื่ม บรรทุกใส่รถกระบะจำนวน 2 คันรถ มามอบให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานภายในโรงพยาบาลสนาม และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังรักษาอยู่ภายในโรงพยาบาลสนาม


สำหรับโรงพยาบาลสนามกำแพงเพชร มีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 100 เตียง แยกเป็นเตียงผู้ป่วยชาย จำนวน 50 เตียง ผู้ป่วยหญิง จำนวน 50 เตียง มีการจัดพื้นที่ระบบและมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน เพื่อดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้การรับการรักษาจากแพทย์ และบุคลาการทางการแพทย์ อย่างเต็มศักยภาพ


ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ต้องการมอบสิ่งของบริจาคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สามารถเดินทางมาร่วมบริจาคสิ่งของได้กันตลอดเวลา ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


แชร์หน้านี้