ปปช.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ข่าวสังคม

ปปช.กำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชรให้สาธารณชนทราบ โดยจะทำการปิดประกาศเปิดเผยบัญชีรายงานทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร อาคารเลขที่ 50-52 ถนนราชดำเนิน 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. จำนวน 24 ราย


รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของเจ้าพนักงานของรัฐให้แก่สาธารณชนทราบ


นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th > ตรวจสอบทรัพย์สิน > เปิดเผยรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน > การเปิดเผยบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง

แชร์หน้านี้