จังหวัดกำแพงเพชร ออกคำสั่งป้องกันโควิด-19 ไม่สวมแมสก์ปรับ 2 หมื่น
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร ออกคำสั่งป้องกันโควิด-19 ไม่สวมแมสก์ปรับ 2 หมื่น

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์ประสานงานสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกำแพงเพชร เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่างๆ

ล่าสุดในวันนี้ ยกระดับการป้องกันการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้มีมีการบังคับใช้กฎหมาย ประชนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลา ที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก หากฝ่าฝืนปรับครั้งแรก 6,000 บาท ครั้งที่สอง 12,000 บาท ครั้งที่สามปรับไม่เกิด 20,000 บาท มีผลบังคับใช้วันที่ 29 เมษายน 64 หรือตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19

ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกวิธีตลอดเวลาที่อยู่นอกเคหสถานหรือออกจากที่พำนัก เพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ระจายออกไป จนเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่ ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังรักษาตัวอยู่ในกากดูแลของแพทย์ พบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 2 ราย อายุ 76 ปี และอายุ 60 ปี มีอาการข้อนข้างจะรุนแรง เชื้อได้ไปทำลายที่เนื้อเยื่อปอด แพทย์ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและให้ยาต้านไวรัสอยู่ ต้องสั่งเกตุอาการเป็นระยะๆ อย่างใกล้ชิด

แชร์หน้านี้