โรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร เตรียมเปิดใช้งานเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์นี้
ข่าวสังคม

โรงพยาบาลสนามจังหวัดกำแพงเพชร เตรียมเปิดใช้งานเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์นี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจความพร้อมการตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งจะย้ายผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนามประจำจังหวัดกำแพงเพชร ขณะที่คนกำแพงเพชรไม่ทิ้งกันสนับสนุนของใช้จำเป็นตั้งโรงพยาบาลสนามต่อเนื่อง

วันที่ 24 เมษายน 2564 ที่โรงยิมกีฬา 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งมือในการตั้งโรงพยาลบาลสนาม ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันพรุ่งนี้จะเป็นการซักซ้อมขั้นตอนต่างๆ ต้องมีความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง ด้านสาธารณสุข ก่อนที่จะมีการย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการมาอยู่ในโรงพยาบาลสนามจริงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้


สำหรับโรงพยาบาลสนามมีจำนวน 100 เตียง แยกเป็นเตียงผู้ป่วยชาย จำนวน 50 เตียง ผู้ป่วยหญิง จำนวน 50 เตียง การจัดพื้นที่ระบบและมาตรการควบคุม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้การรับการรักษาจากแพทย์ และบุคลาการทางการแพทย์ อย่างมีศักยภาพ มีการตั้งระบบสื่อสารด้วยวีดีโอคลอ สามารถพูดคุยกับแพทย์ได้โดยตรง ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

ขณะที่น้ำใจชาวจังหวัดกำแพงเพชรทุกภาคส่วน ได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมอบเงิน สิ่งของใช้จำเป็นในการก่อตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการร่วมมือร่วมใจ คนกำแพงเพชรไม่ทิ้งกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกที่สามนี้

แชร์หน้านี้