กกท. กำแพงเพชร ประชุมจัดการแข่งขันและสำรวจติดตามสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ข่าวสังคม

กกท. กำแพงเพชร ประชุมจัดการแข่งขันและสำรวจติดตามสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันและสำรวจติดตามสนามแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 โดยมี นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม

สำหรับกำหนดวันในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 "กำแพงเพชรเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 28ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งทางสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดช่วงวันแข่งขันไว้เบื้องต้น

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดการแข่งขัน และการสำรวจติดตามสนามแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

แชร์หน้านี้