พ่อเมืองกำแพงเพชรแถลงสถานการณ์โควิด-19 เน้นย้ำมาตรการป้องกัน จัดงานขออนุญาตทางอำเภอล่วงหน้าก่อน 2 วัน พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 4 ราย รวม 22 ราย
ข่าวสังคม

พ่อเมืองกำแพงเพชรแถลงสถานการณ์โควิด-19 เน้นย้ำมาตรการป้องกัน จัดงานขออนุญาตทางอำเภอล่วงหน้าก่อน 2 วัน พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 4 ราย รวม 22 ราย

วันที่17 เมษายน 64 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อม นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผวจ., นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผวจ.,นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร , แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผอ.โรงพยาบาลกำแพงเพชร,พ.อ.ไมตรี ชูปรีชา รอง กอ.รมน.กำแพงเพชร. (ฝ่ายทหาร) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์ประสานงานสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกำแพงเพชร


เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่างๆ ,จะจัดงานตามประเพณีต้องขออนุญาตทางอำเภอล่วงหน้าก่อน 2 วัน , การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กรณีที่มีผู้ป่วยโควิดใน โรงพยาบาล40ราย และได้เตรียมสถานที่ไว้แล้ว ขอความร่วมมือหากไม่มีความจำเป็นขอให้ชะลอ หรืองดไปในพื้นที่เสี่ยง


าสุดในวันวันที่ 17 เมษายน 64 พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม จำนวน 4 ราย รวมผู้ป่วยโควิดระลอกใหม่ จำนวน 22 ราย

แชร์หน้านี้