รองผู้ว่ากำแพงเพชรตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำด่านดูแลประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
ข่าวสังคม

รองผู้ว่ากำแพงเพชรตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำด่านดูแลประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 64 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายบุญช่วย. หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมพ.ต.อ.เอนก จันทร์ศร รองผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร ตรวจจุดตรวจกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนำสิ่งของไปให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดตรวจดังนี้ จุดเขาสว่าง จุดนาป่าแดงคลองพิไกรอำเภอพรานกระต่าย , จุดวัดเขาแก้วอำเภอลานกระบือ ,จุดตรวจแยกโนนพลวง อำเภอลานกระบือ. ,จุดตรวจอำเภอไทรงาม และในตลาดเทศบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม จุดตรวจเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จุดตรวจทรงธรรม อำเภอเมือง


การลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เป็นส่วนสำคัญในการให้บริการประชาชน รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุ


ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชรเตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้การรณรงค์ในหัวข้อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เน้นย้ำมาตรการสำคัญสร้างการตระหนักรู้ รักษากฎจราจร กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

แชร์หน้านี้