ขนส่งกำแพงเพชรเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
ข่าวสังคม

ขนส่งกำแพงเพชรเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. หน้าสำนักงานสวนป่ากำแพง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนล่าง ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ (Rest Area) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยมี พ.ต.อ.เอนก จันทร์ศร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพช,พ.อ.ไมตรี ชูปรีชา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร (ฝ่ายทหาร) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม


ด้านนายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 กำหนดกิจกรรมระหว่าง 10 – 16 เมษายน 2564 และกระทรวงคมนาคมกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน โดยกำหนดหัวข้อในการรณรงค์ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”


 โดยมีกิจกรรมตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ และให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ให้บริการผ้าเย็น น้ำดื่ม กาแฟ แจกแผ่นพับแนะนำเส้นทาง ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะ และรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ทั้งยังช่วยป้องปรามการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕64 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 ติดต่อกันตลอด 24 ชั่วโมงโดยจัดตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ และให้บริการจำนวน 2 จุด ดังนี้ เที่ยวขาออก (ออกจาก กทม.) ตั้งอยู่ กม.ที่ 465+656 ด้านซ้ายทางบริเวณหน้าฝ่ายก่อสร้างทางที่ 2 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4 ฝั่งตรงข้ามหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทรงธรรม ต. ทรงธรรม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร ให้บริการและปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เริ่มเวลา 08.01 น. ถึงวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. เที่ยวขาเข้า (เข้า กทม.) ตั้งอยู่ กม. ที่ 465+656 บริเวณหน้าสำนักงาน สวนป่ากำแพง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนล่าง ก่อนถึงหน่วยบริการ ตำรวจทางหลวงทรงธรรม ต. ทรงธรรม อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร ให้บริการและปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เริ่มเวลา 08.01 น. ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น.


การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร, ฝ่ายปกครองเมืองกำแพงเพชร, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลทรงธรรม, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร และสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย และนอกจากนี้ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 และสำนักงานสวนป่ากำแพง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือตอนล่าง ที่เอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

แชร์หน้านี้