ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
ข่าวการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

วันที่ 6 เมษายน 2564 ที่อาคารเพชรจามจุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วย ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญ ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักและสืบสานประเพณีอันดีงามนี้อย่างต่อเนื่องโดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธ และใช้โอกาสอันเป็นมงคลนี้ ในการรดน้ำขอพร โดยในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม อาทิเช่น การประกวดการก่อเจดีย์ทราย การประกวดหนูน้อย เทพบุตร กุลสตรี วันสงกรานต์ การจัดซุ้มเกมจากห้องเรียนต่างๆ ได้แก่ โยนห่วงพาโชคโดยห้องเรียน เพชรชงโค, ขว้างกระป้อง โดยห้องเรียน เพชรอินทนิล และสอยดาว โดยห้องเรียนเพชรทองกวาว
แชร์หน้านี้