สมาคมคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบรถบรรทุกน้ำให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

สมาคมคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบรถบรรทุกน้ำให้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ลานหน้าอาคารเพชรจามจุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร นายมานิตย์ เดชศรี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบรถบรรทุกน้ำให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้แทนบ้านลลิสากำแพงเพชร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีมอบ


ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด เปลี่ยนพื้นดินว่างเปล่าด้วยกิจกรรมเกษตรชีววิถี ซึ่งให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร เป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อน จึงทำให้พันธ์ุไม้ และพื้นที่สีเขียวไม่สามารถเจริญเติบโตได้เท่าที่ควร เนื่องจากน้ำที่ใช้ในการรดพันธ์ุไม้และสนามหญ้าไม่เพียงพอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จึงมีความจำเป็นต้องจัดหารถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการนำน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้ในการดูแลพันธ์ุไม้และสนามหญ้า รวมทั้งรองรับการอุปโภคและบริโภค ของบุคลากรภายในศูนย์ หากเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงวิกฤตฤดูแล้ง และใช้สนับสนุนแก่นักเรียนหากที่พักอาศัยขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรทำควบคู่ไปกับการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินที่จะเริ่มโครงการ ในวันที่ 7 เมษายนนี้ เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อม หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จึงนำเรื่องเข้าปรึกษา คุณมานิตย์ เดชศรี ถึงความจำเป็นในการจัดหารถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการนำน้ำจากแหล่งน้ำมาสนับสนุนในการดูแลพันธ์ุไม้และสนามหญ้า รวมทั้งรองรับการอุปโภคและบริโภค ของบุคลากรภายในศูนย์ฯและใช้สนับสนุนแก่นักเรียน หากที่พักอาศัยขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณมานิตย์ เดชศรี สมาคมคนพิการจังหวัดกำแพงเพชรบ้านลลิสากำแพงเพชร ในการสนับสนุนเงินในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 4,500 ลิตรมูลค่า 56,800 บาท และได้ทำการส่งมอบให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรในวันนี้


แชร์หน้านี้