บรรยากาศการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

บรรยากาศการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

บรรยากาศการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หลังจากได้มีการปิดหีบการเลือกตั้งเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการนับคะแนนการเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นก่อนที่จะนำผลคะแนนและบัตรส่งให้ทางศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรในครั้งนี้ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 3 รายประกอบด้วย หมายเลข 1 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 2 สมัย, หมายเลข 2 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร และหมายเลข 3 นายแพทย์ปรีชา มุสิกุล อดีตรัฐมนตรีหลายสมัย สมัครลงชิงชัยกัน โดยมีสนามเลือกตั้งทั้งสิ้น 38 หน่วย

สำหรับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างไม่เป็นทางการนั้น ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช ได้คะแนน 6,256 คะแนน รองลงมาเป็นของนายแพทย์ปรีชา มุสิกุล ที่ได้คะแนน 5,577 คะแนน และนายปฐมภพ ปราการชัยนาคร ได้คะแนน 782 คะแนน รวมยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ 13,935 คน

แชร์หน้านี้