นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร สอบ O-Net วันแรกที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ข่าวการศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกำแพงเพชร สอบ O-Net วันแรกที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันที่ 27 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาสนามสอบโอเน็ตที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกันตั้งแต่เช้า เพื่อให้ทันเวลาเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. โดยก่อนที่จะเข้าห้องสอบนักเรียนต้องนำหลักฐานที่ใช้แสดงตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย ยื่นให้ผู้ควบคุมการสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 มีนาคม 2564 และ 29 มีนาคม 2564 มีสนามสอบทั่วประเทศ 395 แห่ง มีผู้มีสิทธิสอบ 387,137 คน ซึ่งในวันนี้เป็นการสอบวันแรก สอบ 3 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหาทุจริต มีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดห้องสอบ สนามสอบ และบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน รวมถึงจัดสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ

และการทดสอบโอเน็ต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 จะสอบ 2 วิชา คือ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกำหนดการประกาศผลสอบในวันที่ 27 เมษายน 2564แชร์หน้านี้