โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอุ่นไอรัก  FUNRUN อนุบาลกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอุ่นไอรัก FUNRUN อนุบาลกำแพงเพชร

วันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอุ่นไอรักฯ FUNRUN อนุบาลกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และชุมชนคนดีศรีอนุบาลกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสาธิต ตันติสันติสม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กล่าวรายงาน

โดยมีผู้จัดกิจกรรม ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ นายปรีชา อ่ำเจริญ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ภายในกิจกรรมบนเวที มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน ซึ่งบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดสร้างหลังคาอเนกประสงค์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคนดีศรีอนุบาลกำแพงเพชร มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณครูจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน มอบโล่และเกียรติคุณบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณผู้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรรม จากนั้นเป็นการปล่อยตัวนักวิ่ง จุดสตาร์ท กลุ่มนักวิ่งระยะ 5.5 กิโลเมตร กลุ่มนักวิ่งระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กลุ่มนักวิ่ง VIP และกลุ่มนักวิ่งครอบครัว

เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยความรักความอบอุ่น เพื่อระดมทุนทรัพย์ในการจัดสร้างหลังคาอเนกประสงค์ พร้อมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูคนดี ผู้มีคุณูปการ และมีอุปการคุณต่อโรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างของนักเรียน ครู บุคลากรและชุมชน เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนประพฤตปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่อย่างพอเพียงแชร์หน้านี้