เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
ข่าวสังคม

เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนายกเหล่ากาชาด/นางรัชนี อัศวสุธีรกุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ  นางเสา อินทร์ลับ ผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากเส้นโลหิต ที่บ้านเลขที่ 66/1 หมู่ 6 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ในการนี้ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 1 ชุด และเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน ตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการรับทราบความเป็นอยู่ และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และญาติพี่น้องในพื้นที่

แชร์หน้านี้