นักเรียนเดินทางมาสอบ TCAS สนามใหญ่อย่าง GAT - PAT ที่สนามสอบโรงเรียนกำแพงเพชรกันแต่เช้า
ข่าวการศึกษา

นักเรียนเดินทางมาสอบ TCAS สนามใหญ่อย่าง GAT - PAT ที่สนามสอบโรงเรียนกำแพงเพชรกันแต่เช้า

วันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นอีกหนึ่งในสนามสอบ GAT-PAT จำนวน 209 แห่งทั่วประเทศ ที่เริ่มสอบวันนี้เป็นวันที่สองในเวลา 08.30 น. โดยตั้งแต่ช่วง 07.00 น. นักเรียนจากพื้นที่ห่างไกลต่างทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบ ภายใต้มาตรการป้องกันทางสาธารณสุข นักเรียนบางส่วนหามุมทบทวนความรู้จนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนเข้าห้องสอบ


สำหรับสนามสอบ 209 แห่งทั่วประเทศ ในวันนี้เป็นการทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT 2 และความถนัดทางวิชาชีพครู หรือ PAT 5 ซึ่งนับเป็นสนามใหญ่สนามแรกในระบบ TCAS ปี 2564 ส่วนวันที่ 22-23 มีนาคมนี้ จะเป็นการสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT 3-PAT7 ไล่เรียง แตกต่างกันไปตามสนามสอบแต่ละแห่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ระบุว่า ยอดสมัครสอบ GAT/PAT ปีนี้ อยู่ที่กว่า 257,000 คน มากกว่าปีที่แล้วเกือบ 2,000 คน ตัวเลขนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนว่าการแข่งขันทางการศึกษาเพื่อที่นั่งเรียนในมหาวิทยาลัยยังคงมีสูง

แชร์หน้านี้