พมจ.กำแพงเพชร ประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากในจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

พมจ.กำแพงเพชร ประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากในจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางอรัญญา สีหมอก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร. รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร, นางรัชนี อัศวะสุธีรกุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 รายงานผลการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวจากมติประชุมที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปี 2564ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันพิจารณา การให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากในจังหวัด กำแพงเพชร เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประเภทเงิน สงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์ (รายเดือน) ต่อเนื่องเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 4 ครอบครัว และพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือครอบครัว ประเภทเงินสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน 3 ครอบครัว

แชร์หน้านี้