โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี เปิดโลกวิชาการ นิทรรศการผลงานนักเรียน
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี เปิดโลกวิชาการ นิทรรศการผลงานนักเรียน

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร. สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโลกวิชาการ นิทรรศการผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี โดยมี นายสมหวัง ทาแกง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พร้อมด้วย นายกมล สิมเมือง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ นิทรรศการผลงานนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของครูและนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ฝึกทักษะวิชาการ และอาชีพจากประสบการณ์จริง สร้างโอกาสให้สถานบันการศึกษาชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนทั้งนี้ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สากล อีกทั้งโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาการอ่านนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และการเพิ่มทักษะด้านอาชีพอันเป็นจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

แชร์หน้านี้