มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ข่าวสังคม

มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายนกูล ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ และคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ในครั้งนี้ นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร ได้เปิดแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม รับทราบถึงเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันกีฬาชักกะเย่อ "สพฐ.จอมพลัง 63" รายการ "สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง" สนาม 2 จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ทำการแข่งขันผ่านมาแล้ว เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 เมื่อผ่านมา


พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ, การพิจารณารับรองงบการเงินมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 และการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564

แชร์หน้านี้