สพม. กำแพงเพชร ประชุม ห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model
ข่าวการศึกษา

สพม. กำแพงเพชร ประชุม ห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model โดยมี นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเพียรเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ SPM 41 Model ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการนิเทศ กำกับติดตามการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของคณะกรรมการนิเทศและเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา


แชร์หน้านี้