โรงเรียนคณฑีพิทยาคม เปิดงาน
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม เปิดงาน "เปิดโลกวิชาการสู่โลกอาชีพ" ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เปิดโลกวิชาการสู่โลกอาชีพ" ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายวิรัช วันบรรเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


โดยภายในมีกิจกรรม 1) การจัดแสดงนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียรู้ 2) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 3) การจัดร้านค้านักเรียนในกิจกรรม "ถนนคนเดินสู่โลกอาชีพ"


แชร์หน้านี้