จังหวัดกำแพงเพชร ติวเข้มคณะกรรมการสนามสอบ O-NET
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร ติวเข้มคณะกรรมการสนามสอบ O-NET

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร. รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูจากสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นั้น เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

สำหรับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2563 นั้น กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้พิจารณาวันจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 13 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2564

แชร์หน้านี้