สมาคมนักข่าวส่วนกลางฯ กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันนักข่าว
ข่าวสังคม

สมาคมนักข่าวส่วนกลางฯ กำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันนักข่าว

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติเป็นประธานการจัดกิจกรรม สังสรรค์วันนักข่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย


ทั้งนี้​ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาจังหวัดกำแพงเพชรเองได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางการเพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยดีมาโดยตลอดและเห็นว่า สื่อมวลชนของจังหวัดกำแพงเพชรเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพมีความสามารถตั้งใจในการทำงานด้านการข่าวเป็นอย่างดี จึงขอเป็นกำลังใจ และให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ในการพัฒนา การนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน


ด้านนายศุภชัย​ ศรีงาม นายกสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดงานวันนักข่าวในปีนี้ในภาคเช้าเราได้มีการจัดกิจกรรม ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และรำลึกถึงสื่อมวลชนอาวุโสที่ล่วงลับ ส่วนภาคค่ำ เป็นกิจกรรมพบปะสังสรรค์​ ซึ่งถือว่า เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้​ประสบการณ์ทำงานด้านการข่าวตลอดจนข้อแนะนำในการทำงานของสื่อมวลชนตามมุมมองของตหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไป​

ทั้งนี้​ สมาคมนักข่าว ส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชรประกอบด้วยผู้สื่อข่าวในทุกแขนงทั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสื่อดิจิตอลทุกสาขาที่รวมตัวกัน จัดตั้งเป็นองค์กรนิติบุค​คล​ เพื่อจะได้มีการกำหนดแนวทางการทำหน้าที่ทั้งเป็นเสมือนกระบอกเสียงและกระจกที่ส่องสะท้อน ให้มองเห็นภาพของความเป็นจริง​ โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและหลักจรรยาบรรณของสื่อมวลชนที่ทุกคนจะต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องต่อไป

แชร์หน้านี้