ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ของ นายอร่าม ใจการุณ พร้อมด้วย นางปริศนา วรรณารักษ์ และนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ตัวแทนโรงเรียนในสังกัด เป็นผู้ให้ข้อมูลในการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพียรเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร


แชร์หน้านี้