สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรานกระต่าย จัดกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรานกระต่าย
ข่าวการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรานกระต่าย จัดกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรานกระต่าย

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรานกระต่าย ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรานกระต่าย โดยมี นายพงษ์พล สุเยาว์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอภิชาติ สุระเดช รักษาการประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

การดำเนินการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรานกระต่ายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน และงานกิจการสภานักเรียน ให้เป็นเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็ง มีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เกิดความยั่งยืนสืบไปในอนาคต


แชร์หน้านี้