ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ข่าวการศึกษา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร และ ดร. สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยมี นายอรัญ ปาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนคุยตะแบก พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ นาคเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ผู้บริหารศึกษากลุ่มโรงเรียนคุยตะแบก คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะแบก ให้การต้อนรับ


สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อ พิจารณา โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านลานข้างท่าว, โรงเรียนบ้านสุขขม (อนุสรณ์พลยงค์), โรงเรียนบ้านแคทอง, โรงเรียนบ้านวังตะแบก และโรงเรียนบ้านคุยประดู่ ส่วนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกระบวยทอง, โรงเรียนบ้านสามขา, โรงเรียนบ้านคอปล้อง และโรงเรียนบ้านดงเย็น 


โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้ทั่วประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสู่การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

แชร์หน้านี้