สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ลงบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชร กับ อบจ.กำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ลงบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชร กับ อบจ.กำแพงเพชร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพร้อมทั้งการพัฒนาการศึกษาทุกระดับในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร


แชร์หน้านี้