ข่าวการศึกษา

"เฉาก๊วยชากังราว" มอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านบ่อสามแสนใช้ในราชการ

วันที่18 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 9.00น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1, รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร , ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธาน บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ในฐานะประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา, นายจำเนียร พิมพ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ร่วมกันบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน

เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน พร้อมส่งเสริมสนับสนุน ทั้งระบบข้อมูล งบประมาณ และจัดหาผู้เชียวชาญ ในการสอนและอบรม ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำการศึกษา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีบรรดาผู้บริหารสถานศึกษา คระครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว พร้อมร่วมชมการแสดง นิทรรศการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำการศึกษา ที่บรรดานักเรียนได้ร่วมกันจัดแสดงและนำเสนอ

ทั้งนี้ หลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วเสร็จ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และนางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ได้ทำพิธีมอบรถยนต์ 1คัน เพื่อใช้ในราชการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน โดยมีดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1และนายจำเนียร พิมพ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสนร่วมรับมอบ

แชร์หน้านี้