ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ดูการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
ข่าวการศึกษา

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ดูการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร (บ้านนครชุม) ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม


จากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพรให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม


แชร์หน้านี้