สภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดโครงการเส้นทางผู้นำ จริยธรรมก้าวหน้า กับสภาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑
ข่าวการศึกษา

สภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดโครงการเส้นทางผู้นำ จริยธรรมก้าวหน้า กับสภาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย สภาเด็กและเยาวชนอำเภอพรานกระต่าย ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร และสภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดโครงการเส้นทางผู้นำ จริยธรรมก้าวหน้า กับสภาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมี เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร และนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน


สำหรับโครงการเส้นทางผู้นำ จริยธรรมก้าวหน้า กับสภาเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะชีวิตด้านการเป็นผู้นำยุคใหม่ พร้อมด้วยจิตอาสาช่วยเหลือสังคม


แชร์หน้านี้