อบจ.กำแพงเพชร จัดแข่งขันกีฬานักเรียน หนูน้อยพรานกระต่ายคว้าแชมป์ศึกลูกยางทั้งชายหญิง
ข่าวการศึกษา

อบจ.กำแพงเพชร จัดแข่งขันกีฬานักเรียน หนูน้อยพรานกระต่ายคว้าแชมป์ศึกลูกยางทั้งชายหญิง

วันที่ 18-20 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยการนำของ นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น โดยในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลได้จัดให้มีการแข่งขันใน 3 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุไม่เกิน 13 ปี, ช่วงอายุไม่เกิน 16 ปี และช่วงอายุไม่เกิน 18 ปี ดำเนินการจัดแข่งขันที่ยิมเนเซียม 1 และ 2 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา มุ่งหวังให้นักเรียนที่เป็นนักกีฬา ได้รับการพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับอื่นๆ ต่อไป และเพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการลดปัญหาสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ


การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ยิมเนเซียม 1 และ 2 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแข่งขันวันสุดท้าย ผลการแข่งขันมีดังนี้

รอบชิงชนะเลิศ

อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภททีมชาย

พรานกระต่าย ชนะ คลองลาน 2-0 เซต

อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภททีมหญิง

พรานกระต่าย ชนะ ขาณุวรลักษบุรี 2-0 เซต

อายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีมชาย

ขาณุวรลักษบุรี ชนะ ไทรงาม 2-0 เซต

อายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีมหญิง

พรานกระต่าย ชนะ ปางศิลาทอง 2-0 เซต

อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมชาย

ชากังราว ชนะ พรานลานไทร 2-0 เซต

อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมหญิง

พรานลานไทร ชนะ แสนตอ 2-0 เซต 

สรุปผลการแข่งขัน

อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภททีมชาย

1. พรานกระต่าย

2. คลองลาน

3. ลานกระบือ

อายุไม่เกิน 13 ปี ประเภททีมหญิง

1. พรานกระต่าย

2. ขาณุวรลักษบุรี

3. ทรายทองวัมนา

อายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีมชาย

1. ขาณุวรลักษบุรี

2. ไทรงาม

3. พรานกระต่าย

อายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีมหญิง

1. พรานกระต่าย

2. ปางศิลาทอง

3. ขาณุวรลักษบุรี

อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมชาย

1. ชากังราว

2. พรานลานไทร

3. เมืองสองคลอง

อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมหญิง

1. พรานลานไทร

2. แสนตอ

3. ชากังราว


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้