ส.ส.ไผ่ ลิกค์ เปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครบรอบ 40 ปี ร.ร.นาบ่อคำวิทยาคม
ข่าวสังคม

ส.ส.ไผ่ ลิกค์ เปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครบรอบ 40 ปี ร.ร.นาบ่อคำวิทยาคม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดงาน กิจกรรมเดิน-วิ่ง ครบรอบ 40 ปี โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม โดยมี นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายคารม แสนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น นักวิ่ง และทีมลูกโป่งรันเนอร์ เข้าร่วม ณ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
กิจกรรมเดิน-วิ่ง ครบรอบ 40 ปี โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรและประชาชนทั่วไป มีโอกาสในการออกกำลังกายนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี มีชีวิตยืนยาว เพื่อผสานชุมชนและศิษย์เก่าได้พบปะสร้างสัมพันธ์ไมตรีภายในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยการออกกำลังกาย และเพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างอาคารครบรอบ 40 ปี โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม โดยกิจกรรมการเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระยะทาง คือ ระยะ 5.5 กิโลเมตร และระยะ 12.5 กิโลเมตร  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้