สหวิทยาเขตพรานลานไทร ติว O-NET ก่อนสอบ 11 กุมภาพันธ์นี้
ข่าวการศึกษา

สหวิทยาเขตพรานลานไทร ติว O-NET ก่อนสอบ 11 กุมภาพันธ์นี้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร. อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนความรู้สู่การเตรียมความพร้อมทดสอบระดับชาติ (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตพรานลานไทร โดยมี ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 มีกำหนดจัดสอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วย 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน นำผลการทดสอบไปใช้ในการกำหนดนโยบายการศึกษาชาติ และอื่นๆ

โดยโครงการทบทวนความรู้สู่การเตรียมความพร้อมทดสอบระดับชาติ (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ดำเนินจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากสหวิทยาเขตพรานลานไทร เข้าร่วมอบรมกว่า 400 คน และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง เฟสบุ๊ค โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้