จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวาระครบรอบ 102 ปี
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวาระครบรอบ 102 ปี

วันที่ 27 มกราคม 2567 ที่โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 ในวาระครบรอบ 102 ปี โดยมี สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกว่า 300 คน เข้าร่วม


สำหรับวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี โดยการจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่พระองค์ทรงได้โปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ดำเนินการในด้านการพัฒนาเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เลื่อมใสศรัทธา ซึ่งเป็นหลักสำคัญของสภากาชาดไทยในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 นี้ นับได้เป็นปีที่ 102 ของยุวกาชาดไทย

โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เหล่ายุวกาชาดได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และฐานกิจกรรมความรู้ต่างๆ รวมทั้งร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและสะอาดตา อีกด้วย  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้