ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมรับมอบสนามเด็กเล่นทัพหงษ์ รร.บ้านเทพนคร
ข่าวการศึกษา

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมรับมอบสนามเด็กเล่นทัพหงษ์ รร.บ้านเทพนคร

วันที่ 13 มกราคม 2567 ที่โรงเรียนบ้านเทพนคร ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดร.พยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และพิธีเปิดป้ายสนามเด็กเล่นทัพหงษ์ โดยมี นายอมรินทร์ ทัพหงษ์ ประธานบริษัท แป้งเครื่องเงิน จำกัด พร้อมด้วย นางจินตนา เลิศมธุรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพนคร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเทพนคร ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม


การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ เด็กและเยาวชนได้รับความสุข สนุกสนานรื่นเริง ความรักความอบอุ่น และความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ อันทำให้เด็กๆเกิดความประทับใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของตนเอง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวสังคม และประเทศชาติ


สำหรับพิธีเปิดป้ายสนามเด็กเล่นทัพหงส์ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านเทพนครได้รับการสนับสนุน และความเมตตาด้วยดีจาก บริษัท แป้งเครื่องเงิน จำกัด โดยนายอมรินทร์ ทัพหงษ์ ประธานบริษัท ได้สนับสนุนเงินจำนวน 175,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นชนิดต่างๆ มาติดตั้งให้แก่ทางโรงเรียนบ้านเทพนคร ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมพื้นสนามเพื่อความปลอดภัย และเพื่อเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับน้องๆ นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากนักเรียน ผู้บริหารและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม

แชร์หน้านี้