โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรจัดงานวันเด็กให้นักเรียนสนุกสนานกันมีฐานให้ความรู้ความสนุกพร้อมมอบของขวัญของรางวัลกับเด็กๆ
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรจัดงานวันเด็กให้นักเรียนสนุกสนานกันมีฐานให้ความรู้ความสนุกพร้อมมอบของขวัญของรางวัลกับเด็กๆ

ที่โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 13 มกราคม ตามโรงเรียนต่างๆจึงจัดงานวันเด็กขึ้น เพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานกัน โดยคำขวัญวันเด็กปีนี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย 

โดยคุณสุวนิช ภู่ขจร และ คุณสกลวรรณ ภู่ขจร หว่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ได้จัดงานวันเด็กขึ้น โดยเด็กๆต่างแต่งกายตามที่ชอบ บางคนแต่งเป็นชุดนักบินอวกาศ ชุดเจ้าหญิง ชุดทหาร ชุดพยาบาลเป็นต้น โดยจัดให้เด็กๆได้ร่วมกันเล่นเกมส์ต่างๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ครูจัดฐานต่างๆขึ้น เป็นฐานที่ให้ความรู้สนุกสนานกับการเล่นเกมส์ พร้อมทั้งได้รับของขวัญของรางวัลด้วย
ทางโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร เห็นว่าเด็กๆเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เด็กๆจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษา หาความรู้และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ อย่างเด็กวัยเรียนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา เป็นวัยที่ ร่างกายสมองกำลังเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างเต็มที่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการ ดูแลเอาใจใส่เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อจะได้มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ด้านสติปัญญา และจริยธรรม ศีลธรรม เพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกทางความสามารถอย่างเต็มที่และสนุกสนานแชร์หน้านี้