เฉาก๊วยชากังราวทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย
ข่าวการศึกษา

เฉาก๊วยชากังราวทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ดร.เสริมวุฒิ –อมรรัตน์   สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร พร้อมด้วยคุณพงษ์ศักดิ์ คุณพรทิพย์ อารีรักษ์ ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย โดยมี นายสุรสิทธิ์   วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.กำแพงเพชร ,  ดร. ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 41 พร้อมด้วยดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประชาชนชาวพรานกระต่าย เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่ายอย่างพร้อมเพรียงกัน


สำหรับโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย มีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้การนำของ ดร. พัฒนา  ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ที่มีความตั้งใจและเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษาแก่นักเรียนรวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวพรานกระต่าย จึงได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย โดยใช้พื้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 4 แต่ในช่วงแรกของการจัดสร้างนั้นยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินการ จึงได้รับความเมตตาจาก พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครได้มอบทุนประเดิมก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 1,000, 100 บาท 


สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างโดมเพื่อเด็กและเยาวชนคนพรานกระต่าย ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างเสาโครงหลังคา จำนวน 18 ต้น โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างแล้ว ประมาณ 1,500,000 บาท ในขณะนี้ ทางโรงเรียนยังเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้า การจัดกิจกรรม RUN For Dome การสมทบทุนผ่าน QR code ทุกๆ การบริจาคของท่าน นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนคนพรานกระต่ายแล้ว ทางโรงเรียนยังสามารถออกหลักฐานประกอบการลดหย่อนภาษีของท่านได้อีกด้วย


แชร์หน้านี้