จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรม “วันรวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อสร้างการเรียนรู้ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการอาสาพัฒนาชุมชน
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรม “วันรวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อสร้างการเรียนรู้ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการอาสาพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันรวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อสร้างการเรียนรู้ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการอาสาพัฒนาชุมชน โดยมี นายสุนทร รัตนากร นายกอบจกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร และอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง


นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งครบรอบในวันที่ 27 มกราคม 2564 เพื่อแสดงให้เห็นพลังความสมัครสมานสามัคคี ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชนและเครือข่าย ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน “วันรวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อสร้างการเรียนรู้ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี โครงการอาสาพัฒนาชุมชน 


กิจกรรมประกอบด้วย อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,มอบประกาศเกียรติคุณอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) กล่าวคำปฎิญาณตนของอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ,ทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร, การจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” “วันรวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อสร้างการเรียนรู้ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลจากนั้น ประธานในพิธีลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงสาธิต โคกหนองนาโมเดล ที่บริเวณด้านหลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกับร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง

แชร์หน้านี้