อำเภอลานกระบือจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ข่าวสังคม

อำเภอลานกระบือจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.29 น. ภายใต้การอำนวยการของนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอลานกระบือ โดยนายสุทธิวิทย์ สายหยุด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลานกระบือ สาธารณสุขอำเภอลานกระบือ พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอลานกระบือ นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มสตรีอำเภอลานกระบือ สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอลานกระบือ ที่ 7 ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

พร้อมทั้ง ได้แจกทรายอะเบท และพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ให้มีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร


แชร์หน้านี้