รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ข่าวสังคม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมนครชุม โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน


โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำทุนชุมชน มาใช้ในการพัฒนาให้เป็นกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความยั่งยืน สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"


ซึ่งการอบรมจะมีการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การเป็นกลุ่มอาชีพ โดยการจัดทำฐานเรียนรู้การฝึกอาชีพ 3 ฐาน คือ ฐานสาธิตการทำทองม้วนสด ฐานสาธิตการทำหมูส้ม และฐานสาธิตการทำเดคูพาจ

แชร์หน้านี้