จังหวัดกำแพงเพชร เตรียมจัดงานประเพณี สารทไทยกล้วยไข่ 5-15 ตุลาคมนี้
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร เตรียมจัดงานประเพณี สารทไทยกล้วยไข่ 5-15 ตุลาคมนี้

วันที่ 11 ส.ค.66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.เสมอ แจ่มใส รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ, พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 เข้าร่วมประชุม ซึ่งการจัดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพิ่มกิจกรรมการออกสลากกาชาด ในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 ด้วย


สำหรับการจัดงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง เป็นการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดกำแพงเพชร ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วยไข่ให้คงผลเอกลักษณ์เป็นผลไม้ประจำถิ่น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสร้างคุณค่า และชื่อเสียงแก่พืชเศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย


โดยในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และ บริเวณวัดพระบรมธาตุนครชุม พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยจะมีการกำหนดพิธีเปิด และขบวนแห่รถกล้วยไข่ พร้อมกับกำหนดการทำบุญผ้าป่าแถว ในการประชุมครั้งต่อไป


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้