โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง เปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แห่งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาได้มากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล
ข่าวสังคม

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง เปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แห่งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาได้มากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณอาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง นายแพทย์วิโรจน์ จงสวัสดิ์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง เป็นประธานเปิด "ศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แห่งที่ 2" โดยมี คุณสกาวปรางค์ จงสวัสดิ์ พุทธัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณะสุขเร่งจัดระบบบริการเครือข่ายโรคไต ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาได้มากขึ้น และได้มีการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล ตลอดจนเพิ่มสถานพยาบาลให้เพียงพอ การที่ โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง ได้พัฒนาศักยภาพและขยายงานบริการผู้ป่วยโรคไต ด้วยการเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับบริการบำบัดทดแทนไตที่มีคุณภาพมาตรฐน เพียงพอต่อความต้องการ เข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นการขยายบริการจากศูนย์ใตเทียม 1 ซึ่งประสบผลสำเร็จในการให้บริการบำบัดทดแทนไตให้กับผู้ป่วยขณะนี้ รวมกว่า 85 ราย เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 4 รอบเวลาต่อวันซึ่งเปิดบริการได้เต็มศักยกาพ ศูนย์ไตเทียม 2 นี้ จะเปิดบริการ ช่วงระยะที่ 1 จำนวน 8 เตียง และจะเปิดเต็มศักยภาพ 16 เตียง ภายในปี 2564 เพื่อรองรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จำนวน 140 คน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดตากและลจังหวัดสุโขทัย 


แชร์หน้านี้