ROAD TO KAMPHAENGPHET วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์
ไลฟ์สไตล์

ROAD TO KAMPHAENGPHET วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์

จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร และ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชวนเพื่อนนักวิ่งทุกท่าน ร่วมวิ่งการกุศล ROAD TO KAMPHAENGPHET วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
รับอุปกรณ์

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

เวลา : 10.00 - 16.00 น.

สถานที่ : หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน :

- บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

ผู้เข้าร่วมที่ไม่สามารถมารับอุปกรณ์แข่งขันด้วยตนเองได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับแทนได้ โดยตัวแทนที่จะต้องเตรียมเอกสารในวันที่มารับดังต่อไปนี้ :

- บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน

- สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้เข้าร่วม


กติกาการแข่งขัน

1. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ด้านหน้าบริเวณหน้าอก สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่ไม่สามรถมองเห็นหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม อาทิเช่น การติดเบอร์วิ่งผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่านักวิ่งคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใดหรือกลุ่มอายุใด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลทุกกรณี

2. กรณีไม่ผ่าน Check point จุดใดจุดหนึ่ง หมายถึงนักวิ่งวิ่งไม่ครบเส้นทาง และจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับเหรียญ

3. เวลาคัทออฟ (Cut-off Time) คือ การตัดตัวนักวิ่งโดยนับจากเวลา Gun time เพื่อเปิดพื้นที่ และการจราจรตลอดเส้นทางการแข่งขัน โดยมีเวลาคัทออฟ ดังนี้ 10.5 km. Cut-off time: 2.00 hr., 5 km. Cut-off time: 1.00 hr.

4. งาน ROAD TO KAMPHAENGPHET วิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ จะปล่อยตัวตามเวลาที่ได้แจ้งไว้ แต่หากมีกรณีด้านความปลอดภัยในเส้นทางวิ่งอาจทำให้มีการปล่อยตัวล่าช้าประการใด cut-off time จะนับจากวินาทีที่เริ่มปล่อยตัว

5. โล่รางวัล จะตัดสินจากการวิ่งเข้าเส้นชัยเท่านั้น โดยที่จะมอบให้กับนักวิ่งที่สมัครเข้ามาถูกต้องตามกติกา และติดเบอร์วิ่ง (BIB) ที่เห็นได้ชัด พร้อมทั้งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ (Check point) ครบถ้วน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Facebook Page : Road To Kamphaengphet

สอบถามข้อมูลทั่วไป (ผู้จัดการแข่งขัน)

Call : 081 474 5745 สันติ ทวดเสนา เลขานุการ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้