คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเด็กและ เยาวชนที่หลงผิด
ข่าวสังคม

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเด็กและ เยาวชนที่หลงผิด

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร นายอนุพงษ์ เรืองชัยศิวเวท รองประธานคณะกรรมการ สงเคราะห์เด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุม โดยมีว่าที่ร้อยตรี สงกรานต์ ชูสาย ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


ในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการ สงเคราะห์เด็กและเยาวชนนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ และประสบการณ์ หลากหลายอาชีพที่เป็นจิตอาสาเข้ามาทำงานเพื่อช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้คำชี้แนะในทุกๆด้านกับเยาวชนที่กระทำผิดและถูกควบคุมไว้ในสถานพินิจ รวมทั้งเยาวชนที่พ้นคดีถูกปล่อยตัวกลับสู่อ้อมอกผู้ปกครองกลับคืนสู่สังคม คณะกรรมการจะดำเนินการติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมพร้อมทั้งให้คำแนะนำและส่งเสริม ช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข


และในวันนี้คณะกรรมการหลายท่านยังได้เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมขังอยู่ในสถานพินิจด้วย เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีนั้นส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัวประกอบกับไม่ได้รับการแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องจากผู้ปกครองจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กหลงผิด และกระทำความผิดโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นคณะกรรมการที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนที่ต้องคดีในครั้งนี้นั้น จะเป็นการให้แนวคิดชี้แนะ แนวทางการดำเนินชีวิตให้เยาวชนได้นำไปใช้หลังจากพ้นโทษด้านว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์ ชูสาย ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ได้แจ้งว่าในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นี้ สถานพินิจฯจะมีกิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย" ซึ่งในวันนั้นจะมีทั้งเด็กและผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับการประกันตัวชั่วคราวปล่อยออกไปอยู่กับสังคม ซึ่งก่อนจะปล่อยตัวทางสถานพินิจฯจะได้ให้ความรู้พร้อมทั้งแนะวิธีปฏิบัติตัวระหว่างประกันตั๋วด้วย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะกรรมการทุกท่านเข้ามา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แชร์หน้านี้