นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานปิดการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ รร.พรานกระต่ายพิทยาคม
ข่าวการศึกษา

นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานปิดการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ รร.พรานกระต่ายพิทยาคม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พระครูอาทรวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย-ถ้ำกระต่ายทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร


โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างรู้คุณค่า นักเรียนตระหนักในความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และครอบครัว โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 240 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และพระวิทยากรเป็นอย่างดียิ่งจากพระครูวชิรธรรมทัต เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย และเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้