จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48

วันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์ โดยมีนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวรัชตา มาเมตตาผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ, คลังจังหวัดฯ, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร, คณะกรรมการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว


ตามที่ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทสไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-29พฤษภาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 ชากังราวเกมส์ ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 (15 จังหวัดภาคเหนือ) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กาญจนบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 กาญจนิกาเกมส์ ระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2566 ณจังหวัดกาญจนบุรี


ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแข่งขันดำเนินการไปด้วยดีจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์ขึ้น เพื่อเป็นการกลั่นกรองงบประมาณค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬา ให้พร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อไป


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้